E-mail Geslo  
Novice

Ob prehodu v novo leto

Datum: 13-12-2022

Novo leto je nov list

v knjigi časa, bel in čist,

nanj ti pišem svoje želje:

mir, ljubezen in veselje.

              (Svetlana Makarovič)

Morda je sedaj trenutek, da tudi mi, članice in člani Lions klubov, za trenutek predahnemo, razmislimo o delovanju kluba in o našem delovanju v klubu. Morda je novo leto trenutek za kratek premislek o poslanstvu, ciljih in etičnih načelih. In poiščemo še novo vlogo kluba in vsakega posameznika v tej veliki lionistični družini sveta. Ker skupaj zmoremo več, veliko več.

Ker novo leto je nov list, nov začetek, novo upanje. Sanje in upi se rojevajo, in mi jim včasih pomagamo v življenje.


Poslanstvo

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

Cilji lionizma

  • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.

  • Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.

  • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.

  • Povezovati klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju.

  • Omogočati odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične strankarske in verske nestrpnosti.

  • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

 

Etična načela

Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.

Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.

Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.

Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.

Sodim, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.

Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.

Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.

Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

 

Pomagamo