E-mail Geslo  
Novice

17. obletnica ustanovitve kluba in predaja funkcij

Datum: 10-06-2015
Albin, Miro in guverner
Albin, Miro in guverner
Sprejem novih članov
Sprejem novih članov
10 let v lionizmu
10 let v lionizmu
15 let v lionizmu (z guvernerjem in consko predsednico)
15 let v lionizmu (z guvernerjem in consko predsednico)
20 let v lionizmu  (z guvernerjem in consko predsednico)
20 let v lionizmu (z guvernerjem in consko predsednico)

V petek, 10. junija 2016 smo slovesno obležili 17 let dobrodelnosti Lions kluba Dobrovo. Z nami so v prostorih hotela San Martin v Šmartnem praznovali tudi predsedniki sosednjih klubov, člani pobratenega kluba Gradisca Cormons, conska predsednica Nadja Pahor Bizjak in guverner Branko Dolenc.

Za nami je zelo uspešno in dogodkov polno leto. Z zbranimi sredstvi smo pomagali družinam v stiski na področju Goriških Brd, pomagali pri študiju študentki Likovne akademije ter omogočili enotedensko letovanje v Poletju ob Soči številnim otrokom iz širše Goriške. Kot vsa dosedanja leta smo tudi letos del sredstev namenili Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih za projekte društva.

Spomnili smo se lani preminulega člana in dragega prijatelja Darija Bona, medse pa smo sprejeli dva nova člana. Naš klub sedaj šteje okroglih 30 članic in članov.

Predsednik Albin Jasnič se je zahvalil članom za dobro sodelovanje in uspešno delo v tem letu. Zahvale in priznanja je podelil tudi guverner Branko Dolenc. Člani so prejeli spominske značke za 10 in 20 let delovanja v lionizmu.

Albin je predal značko in kladivo bodočemu predsedniku Miru Hledetu, ki bo klub vodil v lionističnem letu 2016/17, v katerem bomo praznovali 100 let delovanja te največje humanitarne organizacije na svetu.