E-mail Geslo  
Novice

Razpis za likovni natečaj

Datum: 16-02-2011
LK DOBROVO RAZPISUJE
LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ
»Z ustvarjalnostjo, znanjem in sodelovanjem gradimo boljši svet«


LIKOVNI NATEČAJ
»Poklon Silvestru Komelu«

Letošnji natečaj je posvečen 80-letnici rojstva slikarja Silvestra Komela (http://www.silvester-komel.net/domov.htm).

Natečajem je namenjen dijakom likovne gimnazije v Novi Gorici.

Likovna dela so lahko slike, risbe, grafike ali dela v kombinirani tehniki.
Velikost dela in podlaga nista predpisani. Vsak učenec lahko sodeluje z enim delom, število izdelkov na šolo ni omejeno.
Rok za oddajo del je 25. maj 2011. Dela bo v šoli dvignil predstavnik kluba.

Dela bo ocenila komisija, ki jo imenuje Lions klub. Vsa dela, ki prispejo na natečaj, postanejo last LK Dobrovo.

Vsako likovno delo naj bo opremljeno z naslednjimi podatki:
 ime in priimek avtorja,
 starost in razred,
 ime zavoda, ki ga avtor obiskuje,
 ime in priimek mentorja,
 tehniko izražanja.

Dela, ki bodo izstopa po izvirnosti, zanimivosti, aktualnosti bodo prejela priznanja.
Najboljše delo bo nagrajeno z enoletno štipendijo v višini 50€ mesečno.

Mentorji prejmejo priznanja za sodelovanje.

Natečaj se bo zaključil s slovesno podelitvijo priznanj in nagrade v mescu juniju.