E-mail Geslo  

Lions Klub Dobrovo praznuje!

Zgodilo se je v zimi1998/99 ko so se Danica, Vanja in Lado pogovarjali kako v lionizmu širiti dejavnost in članstvo. Padla je odločitev, da ustanovimo še en klub v Brdih.Vanja, kot najbolj izkušen lionist je takoj pridobil tudi Silvana, v Postojni smo prepričali tudi Erika. Dogovorili smo se, da povabimo v nov klub prijatelje in dobro misleče ljudi iz širšega področja od Brd do morja, čez Goriško preko Postojne do Ljubljane in celo iz zamejstva ...... Več »

Lions Klub Dobrovo

Ob prehodu v novo leto

Novo leto je nov list

v knjigi časa, bel in čist,

nanj ti pišem svoje želje:

mir, ljubezen in veselje.

              (Svetlana Makarovič)

Morda je sedaj trenutek, da tudi mi, članice in člani Lions klubov, za trenutek predahnemo, razmislimo o delovanju kluba in o našem delovanju v klubu. Morda je novo leto trenutek za kratek premislek o poslanstvu, ciljih in etičnih načelih. In poiščemo še novo vlogo kluba in vsakega posameznika v tej veliki lionistični družini sveta. Ker skupaj zmoremo več, veliko več.

Ker novo leto je nov list, nov začetek, novo upanje. Sanje in upi se rojevajo, in mi jim včasih pomagamo v življenje.


Poslanstvo

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

Cilji lionizma

  • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.

  • Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.

  • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.

  • Povezovati klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju.

  • Omogočati odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične strankarske in verske nestrpnosti.

  • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

 

Etična načela

Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.

Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.

Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.

Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.

Sodim, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.

Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.

Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.

Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

 

Pomagamo

Kandidatura za mednarodnega direktorja Lions Clubs International

Zveza Lions klubov Slovenije bo imela v obdobju 2024-26 mandat za mednarodnega direktorja LCI. Pogoje za kandidaturo imajo prejšnji guvernerji, volitve pa bodo potekale na Zboru članov v maju.

Naš klub je podprl in vložil kandidaturo za našo članico, prejšnjo guvernerko Nadjo Pahor Bizjak.

Slovo ustanovne članice

Za trenutek je zastalo življenje. Na pot brez vrnitve je odšla naša ustanovna članica in predsednica v letu 2005-2006, Vilenka Bizjak Jakac. Čeprav sta se s soprogom pred dvema letoma umaknila iz klubskega življenja, sta v dvajsetih letih delovanja pustila globoko in neizbrisno sled v življenju kluba. Cenjena Vilenka, vedno boš ostala v naših srcih.