E-mail Geslo  
Novice

Potrditev pridruženega partnerstva

Datum: 23-09-2010
Št.
Datum: 9. 9. 2010

 

LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA                                                        LIONS KLUB
Cankarjeva 8                                                                                         DOBROVO
5000 NOVA GORICA


ZADEVA: Potrditev pridruženega partnerstva


Lions klub Dobrovo uspešno deluje in izpolnjuje humanitarno poslanstvo v ožjih in širših skupnostih, posebej pomoč namenja slepim in slabovidnim. Že več let aktivno sodeluje z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica pri reševanju socialne problematike slepih in slabovidnih Severne Primorske.

Lions klub Dobrovo podpira sodelovanje med Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica in Ljudsko univerzo Nova Gorica pri skupnih izvedbah usposabljanja v okviru projekta Centra vseživljenjskega učenja Severne Primorske, ki slepim in slabovidnim nudi kakovostno in prilagojeno vseživljenjsko izobraževanje.

Na Javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve podpiramo prijavo Ljudske univerze Nova Gorica in pristopamo k projektu kot pridruženi partner.

 

 

S spoštovanjem,Predsednik Lions Kluba
Darjo Bon