E-mail Geslo  
Novice

Leto 2010

Datum: 05-01-2010

Novo leto je nov list

v knjigi časa, bel in čist,

nanj ti pišem svoje želje:

mir, ljubezen in veselje.

                                            (Svetlana Makarovič)

Pa smo v novem letu. Čeprav se je v nakupovalni mrzlici in hitenju decemberskih dni zdelo, da bo svet vsak čas odneslo iz orbite, smo kljub vsemu kot vsako leto doslej mirno (čeprav ne najbolj tiho) zajadrali v novo leto. In svet se je zopet utiril v stare in znane tirnice, vsakdanje skrbi in drobna veselja. 

Morda je sedaj trenutek, da tudi mi, članice in člani Lins klubov, za trenutek predahnemo, razmislimo o delovanju kluba in o našem delovanju v klubu. Morda je novo leto trenutek za kratek premislek o poslanstvu, ciljih in etičnih načelih. In poiščemo še novo vlogo kluba in vsakega posameznika v tej veli kiLionistični družini sveta.Ker skupaj zmoremo več, veliko več.

Ker novo leto je nov list, nov začetek, novo upanje. Sanje in upi se rojevajo, in mi jim včasih pomagamo v življenje.


Poslanstvo

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

Cilji lionizma

  • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.

  • Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.

  • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.

  • Povezovati klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju.

  • Omogočati odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične strankarske in verske nestrpnosti.

  • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

 

Etična načela

Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.

Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.

Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.

Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.

Sodim, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.

Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.

Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.

Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

 

Pomagamo