E-mail Geslo  

Lions Klub Dobrovo praznuje!

Zgodilo se je v zimi1998/99 ko so se Danica, Vanja in Lado pogovarjali kako v lionizmu širiti dejavnost in članstvo. Padla je odločitev, da ustanovimo še en klub v Brdih.Vanja, kot najbolj izkušen lionist je takoj pridobil tudi Silvana, v Postojni smo prepričali tudi Erika. Dogovorili smo se, da povabimo v nov klub prijatelje in dobro misleče ljudi iz širšega področja od Brd do morja, čez Goriško preko Postojne do Ljubljane in celo iz zamejstva ...... Več »

Lions Klub Dobrovo

Martinovo druženje

Predsedniki klubov in člani kabienta na martinovanju
Predsedniki klubov in člani kabienta na martinovanju
Skupina gostov iz Italije
Skupina gostov iz Italije
Predaja donacije D 108Ta2 Italija Vladu Gobcu, VDG II.
Predaja donacije D 108Ta2 Italija Vladu Gobcu, VDG II.
Vlado Gobec in Paolo Pacorig, soguvernerja 2025-26.
Vlado Gobec in Paolo Pacorig, soguvernerja 2025-26.

Tradicionalno Martinovanje Lions kluba Dobrovo je povezalo kar 14 Lions klubov. Kar nekaj italijanskih klubov iz goriško tržaške pokrajine, ki sodelujejo že leta. Guvernerka TA2 Nerina Fabbro je poudarila pomen povezovanja in sodelovanja na lokalnem in globalnem nivoju, kot podporo prizadevanjem, ki vodijo k miru.

Povezovanje med Lions sosednjih držav ima dolgoletno tradicijo, ne le v druženju, temveč tudi v humanitarnem sodelovanju. Ob katastrofalnih poplavah v Sloveniji letošnjega avgusta so tudi naši sosedje pokazali solidarnost s prizadetimi in organizirali zbiranje sredstev po klubih. Sredstva v višini 4.500 evrov so nakazali na distriktni račun, na srečanju na Dobrovem pa je guvernerka Nerina Fabrro simbolično predala donacijo članov distrikta 108Ta2 drugemu viceguvernerju Vladu Gobcu, ki se je zahvalil za donacijo in obljubil, da bo prišla v prave roke.